İÖ 1500 - İÖ 1000
TEVRAT, TEKVİN
Yaratılış (Genesis) Musa’nın Birinci Kitabı
TEVRAT, TEKVİN
Yaratılış (Genesis) İbrahim’in Hikayesi
İÖ 1000 - İÖ 500
TEVRAT
Mısır’dan Çıkış (Exodus) On Emir
TEVRAT
Amos
TEVRAT
Yeşaya BAP 1,2
TEVRAT
Mika
TEVRAT
Yeşaya BAP 43,52,53
TEVRAT TESNİYE
Yasa’nın Tekrarı (Deuteronomy)
İÖ 500 - 0
Eflâtun
Sokrat’ın Savunması
Eflâtun
Devlet(1)
Eflâtun
Devlet(2)
Eflâtun
Şölen (Sempozyum)
Aristo
Metafizik
Aristo
Fizik(1)
Aristo
Kategoriler
Aristo
Fizik(2)
Aristo
Nikomakhos’a Etik
Aristo
Politika
Thukidides
Peloponnes Savaş Tarihi 1
Thukidides
Peleponnes Savaş Tarihi 2
Platon
Devlet(3)
Polibius
Tarihler
Cicero
Yasalara Dair
Aelius Aristides
Roma’ya
Gauis
Institutiones
0 - 100
MATTA İNCİLİ
Aziz Matta
MARKOS İNCİLİ
Aziz Markos
Aziz Pavlus
Galatyalılar’a Mektup
Aziz Pavlus
Romalılar’a Mektup
Seneca
Mutlu Yaşama Dair
Cornelius Tacitus
Germania
Genç Pliny
Mektuplar
100 - 200
Aziz Yuhanna
Birinci Mektup
Tertullianus
Apoloji
Tertullianus
Dalalet İçinde Olanlar İçin Düstur Hakkında
200 - 300
Plotinus
Ennead (Dokuzluklar)
Cyprian
Katolik Kilisesi’nin Birlik Ve Beraberliği
300 - 400
İmparator Theodosius
Theodosıus Kodeksi
Papa Julius
Papa Julius Bildirisi
Aziz Augustine
İtiraflar
Aziz Augustine
Tanrı’nın Şehri
Aziz Augustine
Enchiridion
Aziz Augustine
İtiraflar
500 - 600
Aziz Gregorius
Göreve Dair Ahlaki Davranış Kuralları
Aziz Gregorius
Piskoposluk Hizmetlerine Dair El Kitabı
Aziz Gregorius
Aziz Benedikt’in Yaşamı
600 - 700
Scotus Erigena
Mistik İlahiyat / Dionysius Pseudo-Areopagite
1000 - 1100
Papa VII. Gregory
Metzli Hermann’a Mektup
İmparator IV. Henry
Papa VII. Gregorius’a Mektup
İmparator IV. Henry
Alman Papazlara Mektup
İmparator IV. Henry
Roma Kilisesi’nin Kardinallerine Mektup
Kral I. Henry
Kral I. Henry’nin Taç Giyme Bildirgesi
1100 - 1200
Piskopos Otto Von Freising
İki Şehir
Papa III. Innocent
Novit Ille / Tanrı Bilir
Salisburyli John
Plutarkhos
Kralı John (İngiliz)
Magna Carta
Assisili Aziz Francis
İbadete Dair
Assisili Aziz Francis
Tanrı’ya övgü
Assisili Aziz Francis
Birader Leo’ya dua
1200 - 1300
Aziz Thomas Aquinas
Tefekkür Hayatına Dair
Aziz Thomas Aquinas
Ayinler ve Rahiplik Hakkında
Aziz Thomas Aquinas
Summa Contra Gentiles ve Summa Theologica
Aziz Thomas Aquinas
Hükümdarların Yönetimine Dair
Aziz Thomas Aquinas
Sapkınlık Üzerine
Aziz Thomas Aquinas
Ticaret Ahlakına Dair
Aziz Thomas Aquinas
Summa Theologica
Aziz Thomas Aquinas
Summa Contra Gentiles
Aziz Thomas Aquinas
Summa Theologica(1)
Aziz Thomas Aquinas
Summa Theologica(2)
William Durandus
Kiliselerin ve Kilise Bezemelerinin Sembolizmi
Roger Bacon
Opus Majus
Dante Alighieri
Şölen
Dante Alighieri
Monarşi Üzerine
Ramón Lull
Şövalyelik Düzeni Kitabı
Papa VIII Boniface
Unam Sanctam
Jean-Sire de Joinville
Aziz Louis’nin Yaşamı
1300 - 1400
Podovalı Marsilius
Defensor Pacis
Kral X. Louis (Fransa)
Kral X. Louıs Yasaları
John Buridan
Aristo Fiziğinin Sekiz Kitabına Dair Sorular
William Langland
Piers Plowman
Francesco Petrarca
Secretum Meum
Francesco Petrarca
De Viris Ilustribus [Ünlü Kişiler Üzerine]
Coluccio Salutati
Giuliano Zonarini’ye Mektup
Coluccio Salutati
Pellegrino Zambeccari’ye Mektup
1400 - 1500
Oxford Alim Rahipleri
Oxford New College Nizamı
Benedetto Cotrugli
Tüccarın Görevi Ve Saygınlığına Dair
Vespasiano Da Bisticci
On Beşinci Yüzyılın Tanınmış Kişilerinin Hayatı
Mirandolalı Pico
İnsan Haysiyetine Dair
Desiderius Erasmus
Çocukların Eğitimine Dair
Desiderius Erasmus
Teselliyi Yeni Antlaşma’da Aramak
Desiderius Erasmus
John Colet’e Mektup
Desiderius Erasmus
Martin Luther’e Mektuplar
Leo Battista Alberti
Resim Risalesi
Desiderus Erasmus
Deliliğe Övgü
Lionardo Bruni
Edebiyat İncelemeleri Hakkında
Leonardo Da Vinci
Bir Sanat Olarak Resim Hakkında
Lorenzo Valla
Konstantin Bağışı Sahtekârlığı
Gomes Eannes De Azurara
Gine’nin Keşfi Ve Fethedilmesi Kroniği
1500 - 1600
Anonim
Elçilerin İnanç Bildirgesi
Anonim
Sardica Konseyi Bildirisi
Anonim
Roland’ın Şarkısı
Anonim
Tyne Nehri Üzerindeki Newcastle Kasabasının Gelenekleri
Anonim
Tüccar-Bankerden Mektup
Anonim
Papa III. Paul’a Mektup
Giorgio Vasari
En Mükemmel Ressamların, Heykeltıraşların ve Mimarların Hayatları
Henry Peacham
Mükemmel Centilmen
Peter Paul Vergerio
Carraralı Ubertinus’a Mektuplar
Sör Thomas Elyot
Governor Adlı Kitap
Niccolo Makyavelli
Titus Livius’un İlk On Yılı Üzerine Söylev
Niccolo Makyavelli
Prens
Bartoleme De Las Casas
Brevissima Relacion (Kısa Rapor)
Papa III. Paul
Burgos Yasaları
Papa III. Paul
Sublimis Deus
Sör Humphrey Gilbert
Majestelerinin İspanya Kralını Nasıl Kızdırabileceğine Dair Bir Söylev
Martin Luther
Hıristiyan Asillerine Söylev
Martin Luther
Hıristiyan Özgürlüğüne Dair
Martin Luther
Roma’daki Papalık
Martin Luther
Kilisenin Babilvari Esareti
Thomas Bilney
Dini Deneyim
Philip Melanchton
Ortak Meseleler
Richard Hooker
Kilise Politikası Hukuku
Richard Hooker
Din Devletinin Yasalarına Dair
Jean Bodin
Cumhuriyet
Jean Bodin
Devletin Altı Kitabı
Sör Walter Raleigh
Dünya Tarihi
John Calvin
Tefecilik Üzerine Mektup
John Calvin
Hıristiyan Dininin Kurumları
Thomas Wilson
Tefecilik Üzerine Bir Vaaz
Leonard Busher
Dinde Huzur
Theodore Beza
Calvin’in Hayatı
Walter Travers
Kilise Yönetimi Rehberi
Peterborough Piskoposu
Northampton Kutsal Cemaati
Menno Simons
Menno Simons Külliyatından
Aziz Ignatius Loyola
İtaate Dair Mektup
Ignatius Loyola
Cizvit Eğitimi
General Claudia Acquaviva
Çalışma Planı / Ratio Studiorum
Michel De Montaigne
Denemeler
Michel De Montaigne
Yamyamlar Hakkında
Sör Francis Bacon
Doğanın Yorumlanmasına ve İnsanın Krallığına Dair Vecizeler
Galileo Galilei
İki Yeni Bilim
Galileo Galilei
Bilimlerin Kraliçesi Olan İlahiyata
Sör William Harvey
Kalbin ve Kanın Hareketleri Hakkında
Nicholas Kopernik
Commentariolus
William Shakespeare
Sosyal Ve Politik Düzene Dair
William Shakespeare
Krallığa Dair
William Shakespeare
Zafer Ve Vatanseverliğe Dair
Antoine De Montchre
Politik Ekonomi Risalesi
1600 - 1700
Richard Baxter
Hıristiyan’ın Kitabı
Robert Barclay
Quakers Tarikatı Üyelerine Dair Bir Savunma
Jacques Benigne Bossuet
Protestan Kiliselerinin Farklılaşması
Blaise Pascal
Düşünceler
Pierre Bayle
Kuyrukluyıldızın Yansımaları
Pierre Bayle
Tarihsel ve Eleştirel Sözlük
Rene Descartes
Doğru Akıl Yürütme Yöntemi Üzerine Söylev
Rene Descartes
Felsefenin Prensipleri
Thomas Sprat
Kraliyet Cemiyetinin Tarihi
Thomas Sprat
Biçem ve İfadeye Dair
John Locke
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
John Locke
Günlük
John Locke
İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Deneme
John Locke
Hoşgörüye Dair Bir Mektup
John Locke
Hükümete Dair İki Risale
Joseph Glanvill
Plus Ultra
Melchisedech Thevenot
Seyahatler Koleksiyonu
Sör William Petty
Eğitime Dair Risale
Robert Boyle
Parçacık Felsefesine Dair
Benedict De Spinoza
Geometrik Yöntemle Açıklanan Etik
Sör Isaac Newton
Optik
Piskopos Bossuet
Kutsal Kitap’tan Alınan Politika
Thomas Hobbes
Leviathan(1)
Thomas Hobbes
Leviathan(2)
John Milton
Areopagitica
John Milton
Areopagitica
İngiliz Parlementosu
İngiliz İnsan Hakları Bildirgesi (1689)
1700 - 1800
Gotthold Ephraim Lessing
Selahaddin Eyyubi ve “Bilge Nathan”
Jeremy Bentham
İnsan Mizacının Öğeler
Immanuel Kant
Ahlakın Metafiziği
Jean Jacques Rousseau
Savoylu Bir Papaz Vekilinin İnancını Açıklaması
Jean Jacques Rousseau
Toplumsal Sözleşme
Voltaire
Hoşgörü
Voltaire
Descartes ve Sör Isaac Newton Hakkında
Voltaire
Fransa İngiltere’den Ne Öğrenebilir?
Voltaire
İngilizler Hakkında Mektuplar
Voltaire
Felsefi Sözlük(1)
Voltaire
İnsan: Kötülük ve Özgür İrade Hakkında
Voltaire
Özgür İrade
Voltaire
Felsefi Sözlük(2)
Denis Diderot
Bir Filozofun Bir Krala Söylevi
Denis Diderot
Doğanın Yorumlanmasına Dair
Denis Diderot
İlk Mukaleme
Alexander Pope
İnsana Dair Deneme
Fontenelle
Antiklere ve Modernlere Dair Bir Parantez
Fontenelle
Bilim Adamlarına Övgüler
Fontenelle
Dünyaların Çokluğu
Giovanni Battista Vico
Yeni Bilim [Scienza Nuova]
Roger Cotes
Sör Isaac Newton’un Principia’sına Önsöz
Charles Secondat De Montesquieu
Farklı hükümet tipleri nelere dayanmaktadır?
Cesare De Beccaria
Kanun Suçla Nasıl Mücadele Etmelidir?
Kral II. Frederick
Hükümet Biçimlerine Dair Deneme
Adam Smith
Milletlerin Zenginliği
Adam Smith
Milletlerin Zenginliği
David Hume
Dış Ticaret Dengesine Dair
David Hume
Mucizeler Hakkında
Thomas Malthus
Nüfus Prensibine Dair Deneme
George Mason
Virginia İnsan Hakları Bildirisi (1776)
Thomas Jefferson
Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776)
Marquis de Lafayette
İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi (1789)
Fransız Yasama Meclisi
Asaleti Kaldıran Karar (19 Haziran 1790)
Fransız Yasama Meclisi
Krala İlişkin Karar (16 Temmuz 1791)
Fransız Yasama Meclisi
Paris Bölgelerinin Başvurusu (3 Ağustos 1792)
Edmund Burke
Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler
Edmund Burke
Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler
Joseph de Maistre
Protestanlık Üzerine Düşünceler
Joseph de Maistre
Bir Rus Beyefendisine Mektup
Novalis
Hıristiyanlık mı, Avrupa mı?
John Adams
Davila Hakkında
John Adams
Jefferson’a Mektup
Thomas Paine
İnsan Hakları
Marie Jean de Concordet
İnsan Zihninin Gelişimi
La Chalotais
Milli Eğitim Hakkında Makale
Sör Joshua Reynolds
Ressamlık Hakkında Diyaloglar
Baron D’Holbach
Doğa Sistemi
Claude- Adrien Helvetius
İnsan Hakkında
Baron De Montesquieu
Yasaların Ruhu
Joseph Priestley
Tarih Notları
François de Chateaubriand
Hıristiyanlığın Dehası
Friedrich Schleiermacher
Dine Dair
Johann Wolfgang von Goethe
Faust
William Wordsworth
Tintern Manastırı
William Blake
Sör Joshua Reynolds’ın Söylemleri Üzerine Notlar
Georg W. F. Hegel
Tarih Felsefesi Üzerine Dersler
Georg W. F. Hegel
Tarihin Üç Türü
David Ricardo
Ücretler Üzerine
1800 - 1900
Ralph Waldo Emerson
Evrensel Ruh
Percy Bysshe Shelley
İngiltere’nin İşçilerine Şarkı
Madame De Staël
Almanya
Friedrich Karl Von Savigny
Yasal Düşüncenin İki Ekolü
Frederic Bastiat
Hukuk
Samuel Smiles
Kendine Yardım
Herbert Spencer
Kalkınmanın Yasası ve Nedeni
Herbert Spencer
Sosyal Statikler
Herbert Spencer
Yeni Muhafazakârlık
Thomas Babington Macaulay
1685’te İngiltere
Thomas Babington Macaulay
Reform Yasa Tasarısı Üzerine Konuşma (16 Aralık 1831)
John Stuart Mill
Hürriyet Üzerine
John Stuart Mill
Otobiyografi
John Stuart Mill
Bentham
Walter Bagehot
İngiliz Anayasası
William Lecky
Demokrasi ve Özgürlük
Auguste Comte
Pozitif Felsefe
Auguste Comte
Pozitif Felsefe
George Henry Lewes
Thales’ten Comte’a Felsefe Tarihi
Joseph Mazzini
İnsanın Görevleri Üzerine
Joseph Mazzini
Ülkeye Karşı Görevler
Richard Cobden
Manchester Ekolü ve Uluslararası Barış
Richard Cobden
Güç Dengesi
John Henry Newman
Liberalizm Üzerine Notlar
Matthew Arnold
Kültür ve Anarşi
Matthew Arnold
Grand Chartreuse
Matthew Arnold
Dover Sahili
Charles Kingsley
Kalitesiz Giysiler
Karl Marx
Das Kapital
Massachusetts Eyalet Meclisi
Massachusetts Ortaöğretim Yasası
İngiliz Anayasası
Roma Katoliklerini Özgürleştirme Yasası (1829)
İngiliz Anayasası
Fabrika Yasası (1833)
Çar II. Alexander
1861 Özgürlük Fermanı
Abraham Lincoln
Özgürlük Bildirgesi
Abraham Lincoln
Gettysburg Söylevi (19 Kasım 1863)
Houston Stewart Chamberlain
On Dokuzuncu Yüzyılın Temelleri
Houston Stewart Chamberlain
On Dokuzuncu Yüzyılın Doğuşu
Charles Darwin
Türlerin Kökeni
Alfred Russel Wallace
Darwincilik
Heinrich Von Treitschke
Politika
Heinrich Von Treitschke
Alman Sömürge Politikasının İlk Girişimleri
Sidney Webb
Sosyalizm Hakkında Fabian Denemeleri
Friedrich Engels
Herr Eugen Dühring’in Bilimdeki Devrimi
Friedrich Engels
Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm
Georges Sorel
Şiddet Üzerine Düşünceler
Georges Sorel
Şiddet Üzerine Düşünceler
Ernst Haeckel
Evrenin Bilmecesi
Max Planck
Bilimsel Otobiyografi
David Friedrich Strauss
Hz. İsa’nın Yaşamı
Ludwig Feuerbach
Hıristiyanlığın Özü
Sör Leslie Stephen
Bir Agnostiğin Savunması
Klemens Metternich
Siyasal İnancın Teyidi
Alexis De Tocqueville
Fransız İhtilali’nin Özgün Yönü Neydi?
James Fitzjames Stephen
Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik
İngiliz Parlamento Zabıtları
Parlamento Zabıtları
Thomas Carlyle
Geçmiş ve Bugün
Samuel Wilberforce
Türlerin Kökenine Dair
Papa XI. Pius
Temel Hatalar Listesi
Kardinal John Henry Newman
Apologia Pro Vita Sua
Robert Owen
Yeni Bir Toplum Görüşü
Charles Fourier
Falanksçılık
Karl Marx ve Friedrich Engels
Komünist Manifesto
Friedrich von Bernhardi
Almanya ve Bir Sonraki Savaş
Friedrich List
Politik Ekonominin Ulusal Sistemi
Papa XIII. Leo
Rerum Novarum (Yeni Şeyler Hakkında)
Eduard Bernstein
Evrimsel Sosyalizm
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan Kanun ve Mevzuatlar
1914 Öncesi Hükümet Düzenlemeleri
Lord Anthony Ashberg
İngilizlerin Sosyal Reform Mantığı
George Clemencean
Sosyal Reforma Fransız Bakış Açısı
Otto Von Bismench
Alman “Kolektivizmi”nin Çerçevesi
Yargıç Rufus Peckham
Birleşik Devletler’de Temyiz Mahkemesi Kararıyla Laissez Faire
Friedrich Nietzsche
Ahlakın Soykütüğü
Fyodor Dostoyevski
Yüce Engizisyon Hâkimi
L. T. Hobhouse
Ekonomik Liberalizm
Sigmund Freud
Medeniyet ve Hoşnutsuzlukları
Sigmund Freud
Bir İllüzyonun Geleceği
Sigmund Freud
Narsisizme Üç Darbe
Sigmund Freud
Zihinsel Kişiliğin Anatomisi
Sigmund Freud
Eros ve Thanatos
Sigmund Freud
Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları
Sör James Jeans
Modern Fizik ve Özgür İrade Meselesi
Ernest Cassirer
İnsanın Kendine Dair Bilgisindeki Kriz
1900 - 1950
Reinhold Niebuhr
İNSANOĞLUNUN DOĞASI VE KADERİ
Thomas Henry Huxley
Evrim ve Etik
Thomas Henry Huxley
Dürüst İmansızlık ve Etik Hakkında
Charles P. Snow
Yeni İnsanlar
Henri Bergson
Yaratıcı Evrim
Henri Bergson
Yaratıcı Evrim
Robert Michels
Oligarşinin Demir Yasası
Jean Paul Sartre
Varoluşçuluk
Karl Jaspers
Bilgeliğe Giden Yol
Paul Tillich
Endişe Çağı
Franz Alexander
Mantıksızlık Çağımız
C. E. M. Joad
Çöküş
C. E. M. Joad
Ruhsal Bir Odise
Ortega y Gasset
Ara Dönem
Basil Willey
Seküler Akım’a Dair
Karl Barth
Tanrı’nın Kelamı ve İnsanın Sözü
Jacques Maritain
Aziz Thomas Aquinas
Philipp Frank
Bilimdeki Kriz ve Mantıksal Pozitivizm Üzerine
Arthur Koestler
Mesleğe Yabancı Olanın Görüşü
Arthur Koestler
Komünizme Geri Dönüş
J. S. Haldane
Biyolojinin Felsefi Temeli
Carl Jung
Ortak Bilinçaltı
Erich Fromm
Kendisini Savunan İnsan
Vladimir Lenin
Ne Yapmalı?
Vladimir Lenin
Devlet ve Devrim
Vladimir Lenin
Sosyalizm ve Din Üzerine
Vladimir Lenin
Ahlak Üzerine
Joseph Stalin
Diyalektik ve Tarihsel Materyalizm
Joseph Stalin ve H. G. Wells
Bir Görüşme (23 Temmuz 1934)
Milovan Djilas
Yeni Sınıf
Alfredo Rocco
Faşizmin Siyasal Doktrini Üzerine
Benito Mussolini
Faşizm Doktrini
Benito Mussolini
Mit Üzerine
Benito Mussolini
Faşizmin Siyasi ve Sosyal Doktrini
Czeslaw Milosz
Tutsak Edilmiş Akıl
Adolf Hitler
Kavgam
Alfred Rosenberg
Yirminci Yüzyılın Mitosu
Prof. Arne Naess
1951 Unesco “Demokrasi Nedir?” Anket
Oswald Spengler
Karar Anı
Oswald Spengler
Batının Reddi
Winston S. Churchill
Özgürlük Testi
Winston Churchill
Birleşik Avrupa
Friedrich A. Hayek
Serfliğe Giden Yol
John Maynard Keynes
1930 Büyük Çöküş
Franklin D. Roosevelt
İlk Açılış Konuşması
Franklin D. Roosevelt
Dört Özgürlük Söylevi
Julien Benda
Aydınların İhaneti
Jean-Paul Sartre
Materyalizm ve İhtilal
Albert Camus
İsyana Dair
Nicolas Berdyaev
Zaman ve Tarihe İlişkin Düşünceler
W. R. Inge
Gelişim Fikri
C. Virgil Gheorghiu
Yirmi Beşinci Saat
Arnold Toynbee
Tarih Bilinci
Teilhard De Chardin
İnsan Fenomeni
John Strachery
Yaklaşan İktidar Mücadelesi
C. Wright Mills
Dinle Yanki! Küba Devrimi
1950 - 2000
William James Durant
Batı Medeniyetinin Asıl Kurucuları
William James Durant
Elam,Susa kültürü, çömlekçi çarkı, araba-tekeri
William James Durant
Sümerya’da Tammuz, Diyonisus, Osiris-Horus, Hz. İsa
William James Durant
Mısır’ın Keşfi
William James Durant
Mısırda Matematik, Astronomi-Takvim, Anatomi-Fizyoloji, Tıp
William James Durant
Mısır’da Sanat, Mimari
William James Durant
Babilliler ve Hamurabi
William James Durant
Babil Tanrıları
Arthur M. Schlesinger, Jr.
Hayati Merkez
Alev Alatlı
Bart Kosko İsimli Bir Devrimci
Alev Alatlı
Bugünlerde Bunları Konuşuyorlar
Bart Kosko
Tanrı Olamayabilir Ama Bir Matematik Yapımcısı Var