I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Kardinallerin Reform Önerileri*

Papa III. Paul’a Mektup
Anonim

Kutsal babamız, Tanrı’nın bu zamanda sizi kendi sürüsünün çobanı olarak belirlemesine Hıristiyanların ne kadar çok şükrettiğini ifade edecek kelime bulamıyoruz; Tanrı’nın ruhu sizin üzerinizden, yıkılmakta olan Kilise’yi o eski yüceliğine kavuşturmaya karar verdi. Sizin veya başkalarının hislerini düşünmeden, Kilise’ye ve özellikle Roma Papalık Divanı’na zarar veren suiistimalleri ve üzüntü verici şikâyetleri ilan etmemizi emretmiştiniz. Sorun şu ki, selefleriniz çevrelerini dalkavuklarla doldurmuşlardı, bu kişiler istedikleri şeylerin yasal olduğunu ispatlamakta pek hünerliydi. Bu Truva Atı, Kilise’ye iyileşmez görünen hastalıklar bulaştırdı. Kötü şöhretli olaylarla kâfirlerin alay konusu oldu ve putperestler bizim üzerimizden Mesih’in adına küfretti. Siz, gerçekten de çok kutsal olan kutsal babamız bu hastalıkları iyileştirmekle öylesine samimi biçimde ilgileniyorsunuz ki, aciz gücümüz çerçevesinde oluşturabildiğimiz çareleri size sunmak istiyoruz. Sadece evrensel Kilise’yi etkileyen şeylere temas edeceğiz.

Öncelikle yasaların gözetilmesi gerekmektedir. Yasalardan muaf tutulmaktan daha yıkıcı bir şey yoktur. Ayrıca anahtarın gücünü kullanırken Mesih’in vekillerinin gözü asla kazançta olmamalıdır. Bir başka suiistimal de sığ kişilerin, niteliksiz sefillerin papazlığa atanmalardır. Ufak tarikatlarda ruhbanlar için kontrolü altında bir öğretmen bulunduran piskoposlardan başka hiç kimse papazlığa atama yapmamalıdır. Maaşlı papazlık makamları sadece eğitimli, dürüst ve orada mukim kişilere verilmelidir. Bir İtalyan İspanya’da veya Britanya’da bir makama atanmamalıdır. Başka bir suiistimal de fakirler için tasarlanmış ama zenginlere tahsis edilmiş gelirlerin korunmasıdır. Maaşlı papazlık makamlarının gelir yüzünden değiş tokuş edilmesi ise kutsal şeylerden kâr etme çabası haline gelmiştir. Hiçbir bahane, maaşlı papazlık makamlarının mirasmış gibi işlem görmesini sağlayamaz. Maaşlı papazlık makamlarına yönelik beklentiler yaratılması, birilerinin ölmesini istemeye götürmektedir. Özellikle piskoposluk görev bölgelerinde birden çok görev işgal etme kaldırılmalıdır. Maaşlı papazlık makamlarının birleşmesine gelirsek, bu kaçamaklı yollarla yasadan kaçmak değil midir? Piskoposluk görev bölgelerine sahip çıkma ve bazen birden çok kardinalin ortak yönetimi bu kişilerin görevleriyle uyuşmamaktadır, çünkü onların evrensel kilisenin yönetilmesi konusunda siz Kutsal Babamıza yardımcı olmaları gerekir, oysa bir piskoposun görevi kendi sürüsünü gözetmektir. Vatikan, kendi içinde bunca suiistimal varsa, dışarıdakilerle nasıl uğraşacaktır? Kutsal Babamız, piskoposların kendi bölgelerinde ikamet etmelerinden daha önemli bir şey yoktur. Hıristiyan topraklarından geçen bir gezgini bunca ihmal edilmiş kilise görmekten daha fazla üzebilecek bir manzara var mıdır? Ayrıca kardinallerin burada, Roma’da yaşamak yerine kendi bölgelerinde oturmaları da bir suiistimaldir. Mesih’in kanına dayanarak siz Yüce Babamıza yalvarıyoruz, cezalandırılmış rahiplerin piskoposların otoritesinden temyiz yoluyla kaçmasına izin vermeyiniz. Günah çıkartacak kişileri keşişler değil, piskoposlar tayin etmelidir. En zararlı suiistimallerden biri de üniversitelerdeki profesörlerin, özellikle de İtalya’da dine karşı saygısız biçimde ders vermeleridir. Erasmus’un Colloquies adlı eseri gençlerin eğitiminde kullanılmamalıdır. Huylarından vazgeçen dönme keşişler para karşılığında affedilmemelidir. Kutsal düzen içindeki evlenmiş hiç kimse, insanların inançlarını koruma amacı dışında hiçbir amaçla affedilmemelidir, özellikle de Lutherciler bu kadar ısrarcı biçimde ruhban evliliklerini talep ederken. İkinci derecede ve diğer derecelerde evlilik affı ancak iyi bir sebeple ve ücretsiz olarak verilmelidir. Kutsal sayılan şeylerden kâr edenler asla beraat etmemelidir. Bu suçu işleyen, para ile beraatname alan ve geri kalan parayla maaşlı papazlık makamını geri alanlar mevcuttur. Gezgin günah çıkartma hücrelerine izin verilmemelidir. Bir bölgede ilahi af satışları ancak yılda bir kere gerçekleşmelidir. Yeminleri çiğnemenin cezaları hafifletilmemelidir. Ailelerin maddi durumlarında çok büyük bir değişiklik olmadıkça vasiyetnameler değiştirilmemelidir. Roma tüm kiliselerin anası olduğuna göre, Aziz Petrus’un yuvasında dinsel törenleri yöneten rahiplerin cahil ve pis olması kepazeliktir. Bu şehirde fahişeler nedimeler gibi katırlar üzerinde kafileler halinde gezmektedir, kardinallerle ruhbanlar da onları takip etmektedir. Bu utanç verici küfür mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Kardinaller Roma vatandaşları arasındaki kan davalarını çözmek için çaba sarf etmelidir. Bu şehirde sizin ilginize muhtaç hastaneler ve dullar mevcuttur.

Kutsal Babamız, sizin iyiliğiniz ve bilgeliğiniz tarafından tadil edilecek mütevazı önerilerimiz bunlardır. Size Pavlus’un adı verildi. Onun sevgisini taklit ederek Kilise’yi temiz ve lekesiz bir güvercine çevirebilirsiniz.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.