I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
PROTESTAN REFORMU
ALT BAŞLIKLAR
  1. GÜNAH ÇIKARMA ÇAĞI
  2. KALVİNİST SİSTEM
  3. KATOLİK TEPKİLER VE “KARŞI REFORM” HAREKETLERİ
ÖNSÖZ

Bu andan itibaren Hz. İsa’ya inanan bizler, O’nun kralları ve rahipleriyiz... Şimdi soracaksınız: “Kilisedeki herkes rahipse, bizim şu anda rahip diye adlandırdığımız kişilerin diğer insanlardan farkı ne olacak?” Cevaplayayım: “Rahip”, “papaz”, “ruhban”, “din adamı” sözcüklerinin kullanımı ile, geride kalan Hıristiyan kitlesinden bizim şu an din adamı olarak adlandırdığımız kişilere acı veren gelenekler ile aktarıldığı için bir adaletsizlik yapılmıştır.

Martin Luther, On Christian Liberty

Kutsal Kitap iyi yaşamak için yeterli bir öğretidir. Çoğu kutsal bilimi kapsamıştır... Başlıca bilim Teolojidir. Diğerleri, Etik, Ekonomi, Politika, Din bilimi ve Akademik eğitimdir.

William Perkins, A Golden Chain

Her ruhun daha yüksek güçlere itaat etmesini sağla. Çünkü Tanrı’dan başka güç yoktur ki diğer güçler de onun emrinde olacaktır. Bu nedenle güce karşı koyanlar Tanrı’nın fermanına boyun eğmiştir.

Aziz Pavlus, Romalılar, 13:1-2

Yeni Presbiteryen, eski papazın daha belirgin halinden fazlası değildir.

İngiltere Kralı I. James

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.