I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
KALVİNİST SİSTEM
ALT BAŞLIKLAR
  1. İNSANLARIN DURUMU VE GÖREVLERİ NELERDİR?
  2. ZULÜM VE TAHAMMÜL
  3. RADİKAL PROTESTANLIK
ÖNSÖZ

Yaygın kanı, John Calvin’in (1509-1564) Reform Hareketi’ne sosyal bilimlerden elde edilen edebi etkinin ve hukuki düşüncenin analitik gücünü getirdiği şeklindedir. Sanat ve ilahiyat okumak için on dört yaşında başladığı Paris Üniversitesi’nde, İncil’i geleneksel yöntemle yorumlayan ilahiyatçılar ile pratik erdemlerle daha çok ilgilenen, edebi ve tarihi bilimlerin İncil’e uygulanmasında sakınca görmeyen insancıların güncel tartışmalarını dinlemek fırsatı bulan Calvin, meselelerin her iki yanını da öğrenir. Hukuk okumak üzere Orleans’a geçen Calvin, bir süre sonra antik dilleri öğrenmek için yeniden Paris’e dönerek, Protestanlık yanlılarıyla dostluk kurar. Ne ki otoritelerin gözüne batacak, Paris’ten ve Fransa’dan kaçarak, yaklaşık otuz yıl (1536-1564) kalacağı Cenevre’ye yerleşecektir.

Calvin, Cenevre’de kendisine özgü bir Protestan ilahiyatı geliştirir, bir kilise kurar. “Protestanca” hayat tarzı benimser, bir süre sonra da ciddi bir muhalefetle karşılaşmaksızın, şehrin ruhani lideri olur. İzleyen süreçte Cenevre’yi Protestanlığın başkenti haline getirmeyi başaran Calvin, seksen bölümü bulan Hıristiyan Dininin Kurumları adlı eserini burada kaleme alır; zaman içinde olgunlaşan fikirlerini yeni baskılara ekleyerek geliştirir.

Hıristiyan Dininin Kurumları’nın Protestanlığın İncili olmasa da Protestanların çoğunluğu için Summa Theologica ayarında olduğu söylenir. Özlü bir ilahiyat el kitabı ve ebedi yaşama nasıl hazırlanılacağına dair gündelik soruları cevaplayan bir ahlak kılavuzu görevi yapar. Aşağıdaki pasajlarda, bu dünyadaki tüm faaliyetlere karşı takınılacak tavırları belirleyen düşüncelerini bulacaksınız. Erkek ve kadın Protestanlar yaşamlarını yüzlerce yıl bu sözler doğrultusunda şekillendiregelmiştir.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.