I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Gettysburg Söylevi (19 Kasım 1863)*

Abraham Lincoln

Babalarımız tüm insanların özgür ve eşit olduğuna inanarak, seksen yedi yıl önce bu kıta üzerinde yeni bir ulus meydana getirdi. Bugün böylesine adanmış bir ulusun veya herhangi bir başka ulusun, uzun süre ayakta kalıp kalamayacağını sınayan büyük bir sivil savaş içindeyiz. Bir büyük savaş alanında buluştuk. Bu alanın bir bölümünü bu ulus yaşasın diye can verenlere ebedi istirahatgâh olarak tahsis ve onlara ithaf etmek üzere buradayız. Bunu yapmamız doğru ve uygun olacaktır, çünkü bir anlamda bu toprağı asla adayamaz, vakfedemez, kutsayamayız. Burada mücadele veren cesur insanlar, ölmüş veya hayatta, ona bizim zavallı gücümüzle katabileceğimizden çok daha fazlasını katmış, onu kutsamıştırlar. Dünya bu sözlerimizi pek az dikkate alacak, uzun süre hatırlamayacak ama onların burada yaptıklarını asla unutmayacaktır. Burada savaşanların soylu mücadelesini tamamına erdirmek, hayatta olan bizlerin görevidir. Adanmışlığın en uç örneğini vermiş olan onurlu insanların (şehitlerimizin) fedakârlığından güç alıp, onların boşuna ölmediklerini göstermek üzere, kendimizi, Tanrı’nın koruması altındaki bu ulusun özgürlüğe yeniden hayat vermesi ve halkın hükümetinin, halk sayesinde ve halk için yeryüzünden silinmemesi için mücadeleye adayacağız.

* U.S. Statiutes at Large, XII, 1268-1269.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.