I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
LİBERAL MEVZUAT
MAKALELER
ÖNSÖZ

Yasamada liberal ilkeler nasıl temsil edilir? On Dokuzuncu Yüzyıl liberalizmini tavsif eden “kalkınma”, a priori bir inanç değil, tecrübeye dayanan bir olguydu. Liberaller eğitim fırsatının yaygınlaşması, dini ayrımcılığın son bulması, sosyal adaletsizliğe başkaldırı, Rusya’da serfliğin ve Birleşik Devletler’de köleliğin ortadan kaldırılması gibi gelişmeleri, büyük birer başarı olarak alkışlıyordu. Aşağıda, üç ayrı ülkenin liberal mevzuatı ve bu çerçevede çıkarılan kararname ve beyannameler sunulmaktadır. Amerika’nın 1827 Massachusetts Ortaöğretim Yasası24, ortaöğretimi ülke geneline yaymayı öngören ilk yasadır. 1829’un İngiliz Katolik Özgürleştirme Yasası25, Roma Katoliklerine karşı On Altıncı yüzyıl Reformasyonuna kadar gerilere uzanan ayrımcılığa son vermiş, 1833’ün İngiltere Fabrika Yasası26, Sanayi Devrimi’nin çocuk işçi istismarını bir ölçüde dizginlemiştir. (Bu noktada, bazı liberallerin bu yasanın kendileri için büyük önem taşıyan “sözleşme özgürlüğü”nü kısıtlamasından endişe duyduklarını belirtmekte yarar vardır.) Serfliğin Avrupa’dan kaldırılması süreci, Çar II. Alexander’ın Özgürlük Fermanı27 (3 Mart 1861) ile tamamlanmış, Lincoln’ün Özgürlük Bildirgesi28 (1 Ocak, 1863) Amerika’da köleliğin ölüm fermanı olurken, liberal demokrasi ideali, yine Lincoln’ün Gettysburg Söylevi’nde (19 Kasım 1863) ifade bulmuştur.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.