I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Massachusetts Ortaöğretim Yasası*

Massachusetts Eyalet Meclisi

Yasalaştırılmak üzere: Bu, Milletler Topluluğu’nun [Commonwealth] elli haneli her kasabasına veya bölgesine, çocuklara imla, okuma-yazma, İngilizce gramer, coğrafya, aritmetik ve iyi davranış öğretmek üzere, her yıl ve yılda altı ay öğretim verecek ahlak sahibi öğretmenler atanacak, yüz haneli kasaba veya bölgelerde bu süre on sekiz ay olacaktır. Beş yüz haneli her şehir, kasaba veya bölgede, yukarıda belirtilenlere ek olarak, Birleşik Devletler tarihi, basit usulle defter tutma, geometri, araştırma ve cebir öğretmek üzere, ahlak sahibi ve ehil öğretmenler, yirmi dört ay süreyle atanacaktır. Söz konusu eğitimden bölge halkının da yararlanabilmesi için, şehir, kasaba ve bölge sakinleri her yıl mart ve nisan aylarında toplanarak belirleyecekleri uygun yerlerde, dönüşümlü olarak, her yıl en az on ay eğitim görecek, dört bin nüfuslu şehir, kasaba veya bölgelerde, yukarıda belirlenenlere ek olarak, Latince, Yunanca, tarih, retorik ve mantık eğitimi verilecektir.

* Laws of Massachusetts, Ocak Oturumu, 1827.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.