I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Ahlak Üzerine*

Vladimir Lenin

Aşağıdaki seçki, Lenin’in 3 Ekim 1920’de Genç Komünist Ligi’nin Üçüncü Tüm Rusya Kongresi’nde yaptığı konuşmadan alıntıdır.

Komünist ahlakı diye bir şey var mıdır? Elbette vardır. Genellikle bizim herhangi bir ahlakımız olmadığı iddia ediliyor ve burjuvazi, biz komünistlerin tüm ahlaki değerleri reddettiği suçlamasında bulunuyor. Bu, onların kafaları karıştırmak, işçilerin ve köylülerin gözlerini boyamak için kullandıkları yöntemlerden biridir.

Hangi bağlamda ahlakı reddederiz?

İnsanlara burjuvazi tarafından öğretilen ve ahlaki ilkeleri Tanrı’nın emirlerinden kaynaklanan bağlamdaki ahlakı. Elbette ki Tanrı’ya inanmadığımızı söylüyoruz. Din adamları, toprak sahipleri ve burjuvazinin hepsinin, sömürücüler olarak kendi çıkarlarını korumak için tanrının adına konuştuklarını iddia ettiklerini çok iyi biliyoruz ya da bu kimselerin, etiklerini, ahlaki emirlerden ve tanrının emirlerinden değil, özünde kutsal emirlerle büyük benzerlik gösteren idealist ya da yarı idealist ifadelerden çıkardıklarını da biliyoruz.

Biz, insanüstü ya da sınıf bilinçsiz kavramlardan kaynaklanan tüm ahlaki ilkeleri reddetmekteyiz. Biz bunların, toprak sahipleri ve kapitalistlerin yararı adına işçilerin ve köylülerin kandırılması, aldatılması ve akıllarının bulandırılması olduğunu söylüyoruz. Ahlaki ilkelerimizin, tamamen proletaryanın sınıf mücadelesi çıkarlarıyla ilişkili olduğunu söylüyoruz. Ahlaki ilkelerimizin kaynağı, proletaryanın sınıf mücadelesi gerçekleri ve ihtiyaçlarıdır.

Eski toplum, köylülerin ve işçilerin toprak sahipleri ve kapitalistler tarafından baskı altına alınmasına dayalıydı. Bu toplumu ortadan kaldırmak zorundaydık. Bu toprak sahiplerini ve kapitalistleri alaşağı etmek zorundaydık. Ancak bunu yapabilmek için, örgütlenmek gerekliydi. Tanrı ise böylesi bir örgütlenmeyi gerçekleştiremezdi.

* Vladimir Lenin: Din, New York, International Publishers Co., Inc.; 1933, s. 47-8.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.