I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Özgürlük Testi*

Winston S. Churchill

Winston S. Churchill (1874-1965) Yirminci yüzyılın ilk yarısında İngiltere’nin önde gelen devlet adamlarındandır. 1930’larda Nazi belası hakkındaki uyarılarıyla ve 1940-1945 yılları arasındaki kahramanca savaş liderliğiyle ünlüdür. Nazizmin ve aynı şekilde komünizmin de düşmanı olarak, Franklin D. Roosevelt ile birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında özgür dünyanın sözcüsü oldu. Dehası kendini her meselenin içine işleyerek gösterdi. Bunun en iyi örneklerinden biri ise, 1944’te yaptığı bir konuşmada “özgür” bir toplumun zorba yönetimden nasıl ayırt edileceği sorusuna verdiği yanıttır. (KE)

Özgür bir Toplum için Vazgeçilmez Şartlar Nelerdir?

1. İfade özgürlüğü, karşı çıkma özgürlüğü ve dönemin yönetimini eleştirme özgürlüğü var mı?

2. Halkın onaylamadıkları bir Hükümeti görevden alma hakkı var mı ve iradesini gerçekleştirebilecekleri anayasal yolların sağlandığı açık mı?

3. Yürütmenin şiddetinden, linç tehdidinden ve herhangi bir siyasi partiye bağlı herhangi bir kuruluşun tehdidinden uzak hukuk mahkemeleri var mı?

4. Bu mahkemeler, insan zihninde ahlak ve adaletin geniş ilkeleriyle özdeşleşen açık ve iyi düzenlenmiş kanunları uyguluyor mu?

5. Hem fakir hem zengin için, hem Hükümet görevlileri hem özel kişiler için tarafsızlık söz konusu mudur?

6. Kişinin hakları, devlete karşı görevlerine bağlı olarak korunuyor, açıklanıyor ve yüceltiliyor mu?

7. Ailesini geçindirmek için her gün zorluklar ve mücadeleyle para kazanan sıradan bir köylü ya da işçi, Gestapo gibi Nazi ve Faşist partilerin başlattığı tek bir partinin kontrolündeki acımasız polis teşkilatının bir gün karşısına çıkarak onu adil ve açık bir mahkeme olmaksızın götürüp esaret ve kötü muameleye maruz bırakacağı korkusunu taşıyor mu?

* London Times, 29 Ağustos 1944.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.