I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
DEMOKRASİ
MAKALELER
ÖNSÖZ

1947 yılında UNESCO [Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu], dünyadaki temel siyasal kavramlara ilişkin çatışmaları incelemeye karar verdi. Dolayısıyla, takip eden senede, demokrasi fikrine ilişkin bir çalışma başladı. Oslo Üniversitesi’nde Profesör Arne Naess tarafından hazırlanan bir anket, beş yüzden fazla uzmana gönderildi ve cevaplar derlenerek 1951 yılında yayımlandı. Aşağıdaki metin, cevapların analizine dayanarak Naess tarafından kaleme alınmış “Sonuçlar”ı ve anketin bir kısmını içermektedir. Anket, “Doğu” ve “Batı” arasındaki çatışmaya işaret etmekle birlikte, bunlar arasında da en azından genel amaçlara ilişkin sözlü bir anlaşma olduğunu göstermektedir. Uzmanlar Kurulu’nun açıkladığı üzere, “amaçlar beyannamesindeki ittifak, etkileyici bir hakikattir. Dünya tarihinde ilk kez, demokratik olmayan hiçbir doktrinin ileri sürülmediği görülmüştür.”

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.