I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
FELSEFE
MAKALELER
ÖNSÖZ

Yunan spekülasyonunun sonraları felsefi olarak tanımlanan konulardaki en çarpıcı özelliğinin, oluşum hızı olduğu söylenir. Anlaşılan odur ki, yeni düşüncelerin oluşum hızı, insanoğlunun, girişimlerini ve etkinliğini oyalayan zihin karışıklığı veya kaygılarla başa çıkmanın yeni ve radikal yollarını keşfetmesiyle ilgilidir. Ve böylesi keşifler, insanı geleneksel yöntemleri bir kenara iterek, tüm gayretini “yeni” olana odaklamaya yöneltmektedir.

Yunan filozoflarının sadece iki yüzyıl içinde, dünyanın ve insanoğlunun doğasını söylencelerle değil, akıl yoluyla ve geniş bir alanda sorgulayarak muhtemel cevapları aramaya koyulmuş olmaları, “devrim” sayılmaktadır. Her halükârda, söz konusu süreç, fevkalade yoğun bir entelektüel faaliyettir. Ve bu entelektüel faaliyet, mutabakatla değil, üzerinde uzlaşılamayan birkaç cevap nedeniyle, çatışmayla ve Beşinci yüzyılın ikinci yarısında, akılcı yaklaşımın ortaya çıkardığı sorunlara kesin/doğru cevaplar verme kapasitesinin olup olmadığını sorgulayan Septisizm (Kuşkuculuk) akımının doğuşuyla sonuçlanır. (JS)

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.