I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
DEVRİMİN ELEŞTİRMENLERİ
MAKALELER
ÖNSÖZ

1789 yılından önce İngiliz filozof ve parlamenter politikacı Edmund Burke (1729-1797), isyandaki Amerika sömürgecileriyle aynı duyguları paylaşmakta, Büyük Britanya’daki belirli reformları desteklemede aktif bir rol almaktadır. Eğitimli kamuoyu bu nedenle ve doğal olarak kendisinin Fransa’da meydana gelen olaylar hakkındaki düşüncelerini önemsemekte ve beklemektedir. Burke, devrime ilişkin hükmünü 1790 yılının Kasım ayında Fransa’daki Devrim Üzerine Düşünceler (Reflections on the Revolution in France) isimli eserini yayınladığında bu hükmü açıklar. Kitabın yayınladığı günlerde Fransız Devrimi henüz yeni ve oldukça ılımlı aşamasındadır. Buna karşın, İngiliz kamuoyu keskin bir biçimde ayrılmıştır. Burke’ün kitabı bir sene içinde on bir baskı yaparken, takdir edildiği kadar da kınanır.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.