I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
DEVRİM DALGASI, 1689-1815
ALT BAŞLIKLAR
  1. İFADELERİNİ MEVZUATTA BULAN DEVRİM TEORİLERİ
  2. DEVRİMİN ELEŞTİRMENLERİ
  3. GELECEĞİ SELAMLAYAN İKİ SES
ÖNSÖZ

18. yüzyılın son çeyreği ve 19. yüzyılın ilk yılları boyunca Avrupa medeniyeti derin ve karmaşık bir kriz atlattı. Politik ve askeri bir patlama yönüyle bize tanıdık gelen kriz, aynı zamanda çok büyük öneme sahip sosyal bir ayaklanmaydı. Hem sebebi hem de sonucu açısından ekonomik etkenler de en az ayaklanma kadar önemliydi. Son olarak bu tür büyük deneyimlerde görüldüğü gibi Batı düşüncesinin tarihinde hayati bir yer tutar.

Bu tartışmalı çağa “Fransız İhtilali ve Napolyon çağı” olarak atıfta bulunma alışkanlığı, Fransa’nın rolü ne kadar büyük olursa olsun, krizin aslında bütün Avrupa dünyasına yayılan bir kriz olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Geçmişi 18. yüzyılın sosyal yapısı, politik koşulları ve birçok farklı ülkenin en güncel fikirlerinin yanı sıra 17. yüzyılın İngiliz siyasal devrimlerini de kapsamıştır. Başlangıcının en açık işareti, 1775 yılında, İngiliz Kuzey Amerika kolonilerinin isyanıyla Atlantik’in diğer tarafından gelmiştir. 1780’lerin on yılı tek başına Macaristan ve (her ikisi de Habsburg hanedanlığı altındaydı), Hollanda, İsviçre, Danimarka, Polonya hatta daha düşük derecede İngiltere ve İspanya’daki siyasi şoklara şahit olmuştur. Daha sonra 1789 yılından itibaren Fransız depremi meydana gelmiştir.

Önemli bir güncel eser, bu çağı “demokratik devrim çağı” olarak adlandırmıştır. Bu sözcük sadece halkın doğrudan eylemini değil, ayrıca Habsburglu İmparator 2. Joseph ve İspanyol Kral 3. Charles gibi hükümdarlar tarafından ayrıcalıklı azınlıklara karşı yönetilen reform çabalarını da kapsadığı için doğrudur. Yine de kargaşanın büyük oranda çeşitlilik gösteren kaynaklarını akılda tutmak gereklidir. Zamanın belirli Hollandalı radikalleri ve bazı Amerikalı sömürgecileri demokrat olarak tanımlanabilirdi. Diğer taraftan, 2. Joseph’in reformlarına karşı ayaklanan Macarlar ve Belçikalılar ağırlıklı olarak eski ve oldukça dar olan imtiyazlarını ayaklanma yoluyla korumaya çalışan soylular ve varlıklı esnaflardı. Aynı itici güce sahip soylular İsviçre’nin “aydınlanmış despotu” 3. Gustavus’a direnmiş ve sonunda onu 1792 yılında onu öldürmüşlerdir. Gerici unvan sahipleri Fransız monarşisini 1789 yılında Üçlü Meclisi (Estates General) toplaması için zorlama konusunda öyle büyük bir rol oynamıştır ki, bu adımdan “aristokratik devrimin” zirvesi diye bahsetmek oldukça yaygındır. Mevcut durumun en liberal eleştirmenleri bile siyasi kontrolü doğrudan insan kitlesine aktarmayı amaçlama bakımından hiçbir şekilde demokrat olmayan birçok kişiyi de dahil etmiştir.

Fakat bu düşüncelerin hepsi demokratik bir isyandan bahsederken dikkatli olunması gerektiğini ileri sürerken, 18. yüzyıla dönülürken büyük oranda kabul görmüş birçok geleneğin daha geniş politik yetki, kamu sorumluluğu ve milliyetçi vatanseverlik kavramlarına şiddetli bir şekilde kaydırıldığı gerçeğini değiştirmemektedir. Bu kaymayı hoş karşılayanlar için yeni bir insan kardeşliği ve eşitlik çağı görünmeye başladı. Fakat diğerlerine göre devrim dalgası ve onun milliyetçi eşliği insan toplumunun kumaşını paramparça etmiş, gerçek dini yolundan çıkarmış ve uluslararası ahlaklılığın bütün uygar kurallarıyla alay etmiştir. Bu savaşların ve tartışmaların ateşi içinde felsefi radikallik ve modern muhafazakârlık arasındaki temel ayrım tanımlanmıştır.

18. yüzyıl Aydınlanması’nın düşünürleri ve yazarları, fikirleri yüzünden krize sebep olmamıştır fakat bu fikirlerden bazıları elbette Avrupa toplumunu politik olanak ortaya çıktığında devrime daha açık hale getirmiştir. Elbette devrim çağının düşünürleri ve yazarları sarsıcı olayları fikir alanıyla ilişkilendirmeye çalışarak hem olayları hem de fikirleri Batı geleneğinin ayrılmaz parçaları haline getirmişlerdir.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.