I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

İnsanoğlu Tanrı’ya En İyi Ne Şekilde Hizmet Edebilir?

Orta Çağın renkli şahsiyetlerinden biri de Assisili Aziz Francis’dir. 1182’de tüccar bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, babasıyla birlikte çalıştığı için “dönüşüm”ü kemiklerine kadar, bire bir yaşamıştır. Aziz Francis dünya nimetlerine sırt çevirmek suretiyle, bir yandan bir dilenci misali yoksulluk içinde yaşamış, bir yandan da Tanrı’nın yarattığı her şeye ve insanlığa duyduğu sevgiyle gayet hareketli bir yaşam sürmüştür. On Üçüncü yüzyılın başlarında, Kilise, yaşam biçimleri, vaazları ve müritleri itibariyle tanrısal kurumlardan fiilen uzak duranlara şüpheyle yaklaşırdı. Francis’in ilk vaazları da Papa III. Innocent’ın Güney Fransa’daki kâfirlere karşı savaş çağrılarına denk gelir. Buna karşın, Francis’in sadakati kanıtlanmış, yoksulluk, sevgi ve Hıristiyan kardeşliğini temelinde birleşen cemaati 1215’de resmen tanınmıştır. Her ne kadar bu cemaatin içinde de küfür sayılan ve ruhban sınıfını hedef alan başkaldırılar olduysa da, Fransiskenlerin hayırseverlik ve sevgi söylemleri Orta Çağ ve sonrasına uzanan süreçte özellikle de kriz dönemlerinde Kilise’ye güç kaynağı oldu. (PR)

İbadete Dair*
Assisili Aziz Francis

Birader N’ye…. Rahip. Tanrı seni kutsasın.

İçinde bulunduğun ruh haline dair nasihatim şudur: Bana bir iyilik yap ve bunun sorumlusu keşişler veya başka birileri olsa bile, sana fiziksel olarak eziyet çektirecek kadar ileri gitseler bile, Tanrı’yı sevmeni zorlaştıran şeyleri düşün. Böyle olmak istemelisin. Bunu benim ve Tanrı’nın emri telakki edebilirsin. Gerçek itaatin bu olduğundan eminim. Sana karşı böyle davranan insanları sevmeli, onlardan sana Tanrı’nın takdir ettiği şekilde davranmaları dışında hiçbir şey istememelisin. Onlara olan sevgini, daha iyi Hıristiyanlar olmalarını dileyerek gösterebilirsin. Bu senin için inzivaya çekilmekten daha iyi olacaktır.

Tanrı’yı ve hem O’nun hem de senin hizmetkârın olan beni sevdiğini, sana şöyle ispatlamak isterdim: Dünyada hiçbir keşiş günah işlememeli, günah işlemiş olsa bile, gözlerinin içine bakarak af dilerse bağışlanmalıdır. Bağışlanmak istemiyorsa, ona bağışlanmak isteyip istemediğini sormalısın. Önüne bin kere gelmiş olsa bile, onu benden daha çok sevmelisin ki, Tanrı’ya yakınlaşsın. Bu gibi keşişlere acımalısın. Bunu bir kural olarak benimse ve hamilerinin de benimsemesini sağla.

Hamsin Yortusu toplantısında, Tanrı’nın inayeti ve keşişlerin tavsiyesiyle, Yasa’nın affedilmez günaha dair tüm bölümlerini tek bölüm haline getireceğiz. Şöyle olacak:

Şayet bir keşiş baştan çıkar ve günah işlerse, hamisine başvurmak zorundadır. Onun günah işlediğini bilen diğer keşişler, hakkında konuşmak suretiyle onu utandırmamalı; ona karşı anlayışlı olmalı ve bu kardeşlerinin içine düştüğü zaafı bir sır olarak saklamalıdır. “Sağlamların değil, hastaların hekime ihtiyacı var.”155 Onların görevi, söz konusu keşişi, bir keşiş eşliğinde üstlerine göndermektir. Üstün görevi ona sevgi ve anlayışla yaklaşmaktır, tıpkı onun yerinde olsaydı kendisine davranılmasını isteyebileceği gibi. Şayet bir keşiş affedilebilir nitelikte, küçük bir günah işlemişse, bunu birader rahibe itiraf etmeli; eğer rahip yok ise, kendisini günah çıkarmak suretiyle kutsiyet içinde aklayıp bağışlayacak olan bir rahip buluncaya dek, bir diğer keşişe itiraf etmelidir. Keşişlerin kefaret ödetme yetkisi yoktur, nasihat etmekle yetinmelidirler. “Git artık, bundan sonra günah işleme.”156

Bu mektubu Hamsin Yortusu’na kadar sakla ki, bunlara riayet edebilesin. Toplantıya diğer keşişlerle birlikte katılacak, Tanrı’nın inayetiyle, bu ve Yasa’da yer almayan diğer hususların gözetilmesini sağlayacaksın.

Tanrı’ya övgü
Assisili Aziz Francis

Tanrım sen tek ve kutsalsın,

yaptıkların harikulade.

Güçlüsün.

Büyüksün.

Ulusun.

Her şeye kadirsin.

Sen, Kutsal Babamız,

Gökyüzünün ve yeryüzünün kralısın.

Sen Üç ve Birsin.

Rab’bim, sen kerimsin.

Tanrım sen yaşamsın ve hakikatsin.

Sen sevgisin.

Sen bilgeliksin.

Sen tevazusun.

Sen sabırsın.

Sen huzursun.

Sen barışsın.

Sen mutluluksun.

Sen adalet ve itidalsin.

Sen tüm servetimizin,

Ve hepimize yetensin.

Sen güzelliksin.

Sen koruyucumuzsun.

Sen hamimiz ve savunucumuzsun.

Sen bize cesaret verensin.

Sen cennetimiz ve umudumuzsun.

Sen inacımızsın.

Sen bizi teselli edensin.

Sen sonsuz yaşamsın,

Ulu Tanrım,

Her şeye kadir Tanrım,

Merhametli Tanrım,

Kurtarıcımız.

Birader Leo’ya dua
Assisili Aziz Francis

Tanrı seni sakınsın ve kutsasın.

Yüzüne gülsün ve sana merhamet etsin.

Tanrı sana huzur versin.

Tanrı seni kutsasın, Birader Leo.

* The Writing of St. Francis of Asisi, Franciscan Herald Press, 1964.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.