I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
ORTA ÇAĞLAR
ALT BAŞLIKLAR
  1. ORTA ÇAĞ HIRİSTİYANLIĞININ DÜNYA GÖRÜŞÜ
  2. ORTA ÇAĞ DÜŞÜNCE VE PRATİĞİ
ÖNSÖZ

ÖZDEYİŞLER

İnancın ödülü anlamaktır. Bu yüzden inanabileceğiniz şeyleri anlamaya çalışmayın, anlayabileceğiniz şeylere inanın.

Aziz Augustine, Yuhanna İncili Üzerine

İnsanoğlunun nihai mutluluğu hakikatin tefekküründe yatar. (...) Bunu kendi iyiliği için yapmalıdır ve bunun kendinden öte bir sonucu yoktur.

Aziz Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles

Ruhum meleklere ait ölümle ölsün; böylece mevcut şeyleri hatırlamaktan uzak olsun ve hem maddi ve bayağı olan şeylere dair akıldan çıkmayan fikirlerden ve görüntülerden uzaklaşsın hem de bunlara dair arzulardan kurtulsun - belki böylelikle saflığın imgesi ve temsili olanların bizzat kendisiyle saf ilişkiye geçebilir.

Clairvauxlu Bernard, Düşünce Denen Heyecana Dair Vaaz

Bu dünyayı yöneten iki güç vardır: Rahiplerin kutsal otoritesi ve asillerin gücü. Bunların içinde rahiplerin gücü daha ağır basar çünkü krallar bile ilahi hüküm karşısında hesap vermek zorundadır.

Papa I. Gelasius, İmparator Anastasius’a Mektup

İnsan soyu olarak iki gruba ayrıldık: İnsanoğluna göre yaşayanlar ve Tanrı’ya göre yaşayanlar. Biz bunları mistik açıdan iki şehir olarak adlandırıyoruz veya onlara iki insan cemaati diyoruz; birinin kaderi Tanrı ile birlikte sonsuza kadar hükmetmek ve diğerininki Şeytan’la birlikte sonsuz cezayı çekmek.

Aziz Augustine, Tanrı’nın Şehri

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.