I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
TARİH İLAHİYATI
MAKALELER
ÖNSÖZ

Piskopos Otto von Freising (1114-1158) Avusturya’nın koruyucu azizi (patron saint) III. Leopold ile Alman İmparatoru IV. Henry’nin kızı Agnes’in oğlu, bir diğer Alman İmparatoru III. Conrad’ın üvey kardeşi olup döneminin en büyük Alman din adamlarından biri sayılır. Paris Üniversitesin’de okumuş, Morimont’taki Cistercian Manastırının başkeşişi ve Freising Piskoposu olmuş, üvey kardeşinin kumandasında Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü almasıyla sonuçlanan İkinci Haçlı Seferine katılmış, Eskişehir yakınlarında (Dorylaeum) Selçuklu orduları karşısında yaşanan hezimete tanık olmuştur. Evrensel Tarihin 1146 Yılına Kadar Kaydı (veya kendi tercih ettiği adıyla İki Şehrin Tarihi) adlı eserinde ortaya koyduğu kendi tarih felsefesinin ana hatlarını, büyük ölçüde, Aziz Augustine’in Tanrı’nın Şehri ve Paulus Orosius’un paganları hedef alarak yazdığı, Âdem’den 417 yılına kadarki tarihi özetleyen Tarihin Yedi Kitabı adlı eserlerine borçludur. Ailevi bağlantıları, Piskopos’un başlıca enformasyon kaynakları olup tarihi ayrıntılarda güvenilirliği tam olmamakla birlikte, betimlemelerinin canlı ve renkli olduğu kabul edilir. Hıristiyan ilahiyatının çekişmeli konularını “şer” olarak nitelendiren yazarın, çözümleme hususunda gayretli olmadığı düşünülmektedir.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.