I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
FİKİR AYRILIKLARI
MAKALELER
ÖNSÖZ

İnsancı düşüncenin babalarından olduğu kabul edilen Francesco Petrarca, Avrupa’da klasik metinlere ve ruha yeniden dönüşün öncülerindendir. Hukuk eğitimi almış olmasına karşın, asıl uğraşı insana duyulan sevgiyi konu edinen edebiyattır. Geleneksel şiir anlayışından koparak sone tarzında eserler veren Petrarca’nın aşağıda sunduğumuz metni, Secretum Meum’dan [İç Dünyam] alınmıştır. Secretum Meum büyük hayranlık duyduğu, İtiraflar’ını yanından ayırmadığı Aziz Augustine’le (354-430) “diyaloglar”ından oluşmaktadır.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.