I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
DARWİNİZM
MAKALELER
ÖNSÖZ

Canlılar onları bildiğimiz hale nasıl geldi? Ünlü İngiliz biyolog Charles Darwin (1809-1892) 1859’da On Dokuzuncu yüzyılda hiçbir kitabın tartışılmadığı kadar büyük bir tartışmaya yol açan bilimsel bir tez yayımlar: Doğal Seleksiyon Yoluyla Türlerin Kökeni ya da Yaşam Savaşında Avantajlı Irkların Korunması [The Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation of Favored Races in the Struggle for Life]. J. H. Randall’ın “Değişime, büyümeye ve gelişmeye dair evrim düşüncesi son yüzyılda insanoğlunun kendisi ve dünyası hakkında düşündüğü en devrimci nosyondur,” dediği kitabın bilimsel önemi, pek çok versiyonunun uzun süreler yaygın kabul bulmaksızın tedavülde olduğu evrim teorisinden değil, muazzam bir doğal tarih bilgisine ve Darwin’in evrim mekanizmasının, “doğal ayıklama” yoluyla ve “en iyi intibak edebilenin hayatta kaldığı” devamlı bir “varoluş savaşı” içinde işlediğine dair hipotezinden kaynaklanır. Darwin kuramlarının bilimsel çevrelerde hazır kabulünü mümkün kılan, sabırla topladığı kanıtlardır, ancak aynı kuramlar ilahiyatçılar arasında müthiş bir öfke fırtınasına yol verir, çünkü Kutsal Kitapla çelişmektedir. Aşağıdaki bölümler, Darwin’in en ünlü iki kitabı olan Türlerin Kökeni (1859) ve teolojik çevrelerde bir fırtına koparan İnsanın Türeyişi’nden (1871) alınmıştır.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.