I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)

Hıristiyan Olmak İçin Neye İnanmak Lazım?

Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini izleyen ilk yüzyıl içinde dağınık kavimler halinde yaşayan müritleri giderek örgütlendi. Dahası, gerçek Hıristiyanların Tanrı’nın eserleri, O’nun doğası ve kendi yazgıları itibariyle neye inanmaları gerektiği hususunda sık sık anlaşmazlığa düşüp inancın esaslarının kesin olarak ifade bulması ihtiyacını hissettiler. Bu ihtiyaca cevap veren bildirgelerden biri, Elçilerin İnanç Bildirgesi26’dir. Metin, özü itibariyle Hıristiyan tarihinin ilk dönemine aitmiş gibi görünse de Onikiler’den biri tarafından yazıldığı söylenemez. Metnin aşağıdaki son halini en geç İS Beşinci yüzyılda almış olduğu söylenebileceği gibi, Hz. İsa’nın ilk müritlerinin neye inanmış olduklarını da açıklar. Hıristiyanlardan inançlarının ikrarı için böylesi bir yeminsiz teyit istenmekteydi; nitekim bazı Hıristiyan kiliselerinde bugün de kullanılmaktadır. (PR)

Elçilerin İnanç Bildirgesi*
Anonim

Göğü ve yeri yaratan, Her Şeye Egemen Baba Tanrı’ya; Kutsal Ruh’tan gebe kalan Meryem’den doğan, Pontuslu Pilatus döneminde acı çeken, çarmıha gerilen, ölen ve gömülen biricik Oğul Rabbimiz Hz. İsa Mesih’e; O’nun ölüler diyarına inişine, üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine, göğe yükseldiğine, Her Şeye Egemen Baba Tanrı’nın sağ yanında oturduğuna, oradan ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceğine inanıyorum. Kutsal Ruh’a inanıyorum. Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların paydaşlığına, günahların bağışına, bedenin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Âmin!

* The Creeds of Christendom, Türkçeye çeviri: Kitab-ı Mukaddes Şirketi çevirmenleri.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.