I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
TOPLUMA DÜZEN KAZANDIRMAKTA BİLİMİN YERİ
MAKALELER
ÖNSÖZ

Fransız felsefeci ve sosyolog Auguste Comte (1798-1857), bir zamanlar moda olan pozitivizmin babası, sosyolojinin kurucusu ve isim babasıdır. Sosyolojinin onun zamanında Avrupa’nın başına bela olan sosyal ve politik olumsuzlukların özellikle de “muhafazakâr parti” ile “liberal parti” arasındaki anlaşmazlığın çaresi olduğuna inanmaktaydı. Ona göre, “pozitif felsefe”nin evrensel anlamda kabulü, bu kısır mücadeleyi çözüme kavuşturmanın tek yoluydu. Comte, bir liberal olmamakla birlikte, felsefesiyle bilimi ve kalkınmayı/ilerlemeyi yüceltir. Aşağıdaki pasaj, onun 1830’da halka dönük bir dizi konferans metni olarak kaleme almaya başladığı Pozitif Felsefe adlı kitabındandır.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.