I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
BİR MİLLET GÜCÜNÜ VE ZENGİNLİĞİNİ NASIL ARTIRABİLİR?
MAKALELER
ÖNSÖZ

Antoine de Montchretien, 1575 yılında Kuzey Fransa’da doğdu. Düellolar, İngil-tere’ye sürülmek, oyun yazarlığı ve çelik imalatı gibi deneyimleri de dahil olmak üzere, pek çok macerayla geçen hayatı, 1621’de Normandiya’da isyancı Huguenot’lara savaşırken öldürülmesiyle sona ermiştir. 1615 yılında basılmış olan Politik Ekonomi Risalesi, Montchretien’in bazı fikirlerini İngiltere’den aldığını açıkça yansıtsa da, diğerleri Bodin’in de dahil olduğu çeşitli On Altıncı yüzyıl Fransız ekonomistlerinin düşüncelerini yansıtmaktadır. Kaynakları ne olursa olsun, yazarın ilgilendiği esas konu Fransa’nın fiili durumu ve Din Savaşları bittiğinde karşılaşacağı problemler ve fırsatlardır. Uzun yıllar unutulmuş olan bu eser, şimdilerde “merkantilist” düşüncenin erken dönemdeki önemli bir anlatımı olarak kabul edilmektedir.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.