I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
ASKERİ GÜÇ, BİR ULUSUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ DEĞERLENDİRİRKEN NE ÖLÇÜDE ÖNEM TAŞIR?
MAKALELER
ÖNSÖZ

Bir İngiliz imalatçısı, siyaset adamı ve risale yazarı olan Richard Cobden (1804-1865), Manchester Ekolü diye bilinen “Barış, Tasarruf ve Reform” ideallerine adanmış oluşumun sözcüsüdür. Bu ekolün reformdan anladığı, esas olarak ticarette merkantalist1 engellerin kaldırılmasıdır ve nitekim 1846’da Mısır Yasası’nı yürürlükten kaldırarak büyük başarı kazanmıştır. Yine bu ekolün tasarruftan anladığı, hükümetin harcamalarda genel olarak kısıtlama yapması, özellikle de silah harcamalarını azaltmasıdır. Cobden’in serbest ticaret ve tasarrufa önem vermesinin nedeni, ulusun menfaati kadar, bu durumun uluslararası barışa hizmet edeceğine olan inancıdır. Ekonomik milliyetçilik ve güç dengesi ilkesini savaş nedeni olarak değerlendirir ve her ikisine de karşı çıkar. Cobden’in bu görüşleri, 1836’da yayımlanan Rusya, Türkiye ve İngiltere adlı risalesinde yer almaktadır.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.