I. Cilt
( - 1350)

II. Cilt
(1350 - 1650)

III. Cilt
(1650 - 1800)

IV. Cilt
(1800 - 1970)
İNSANLIK KENDİ KENDİSİNİ DOYURABİLİR Mİ?
MAKALELER
ÖNSÖZ

Thomas Robert Malthus, 1766 yılında Londra yakınlarında doğdu ve 1834’te öldü. 1797 yılında Anglikan Kilisesi’ne girmeden önce Cambridge Üniversitesi’nde hem okudu hem de ders verdi. Ertesi yıl Avrupa’nın ekonomik, sosyal ve politik tartışmalarının ortasına bomba gibi düşen çalışmasını yayınladı: Toplumun Gelecekteki Gelişmelerini Etkileyecek olan Nüfus Prensibine Dair Bir Deneme adlı eserini yayınladı. Bu risalenin değerini takdir edebilmek açısından Malthus’un yaşadığı dönemde çoğu Avrupa ülkesinin nüfusunun az olarak görüldüğünü akılda tutmak gerekir. Hatta bazı hükümetler özenli bir nüfus sayımı yapılmasını yasaklıyordu, çünkü insan gücünün yetersiz olduğunun düşmanları tarafından öğrenilmesinden korkuyordu. Aynı dönemde Condorcet gibi bazı yazarların iyimser teorileri bayağı revaçtaydı. Malthus eserini bu iki gruba hitaben yazmıştı.

Bu platformun teknik altyapısı Zekare Bilgi Teknolojileri tarafından sağlanmaktadır.